Dr Colleen Kim Thomas - Internal Medicine

Dr Colleen Kim Thomas

Internist - Internal Medicine Specialist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Internal Medicine

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Saint Jude Centre for Internal Medicine

38 Irrawaddy Road #07-48
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6266 4008
6266 4009