Dr Dede Selamat Sutedja - Tiêu hóa

Dr Dede Selamat Sutedja

Bác Sĩ Nội Tiêu Hóa (Bác Sĩ Dạ Dày)

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Glasgow, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Gastroenterology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Singapore Gastroenterology & Liver Internist Centre

6A Napier Road #03-37B
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6472 0337
6474 0337