Dr Dinesh Nair - Tim

Dr Dinesh Nair

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Malay

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Great Eastern, HSBC Life, Prudential^, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành tích quan trọng

 • Giám đốc bộ phận chăm sóc mạch vành tại Bệnh viện Tan Tock Seng từ năm 2006 - 2009.
 • Giám đốc phòng xét nghiệm tim mạch xâm lấn tại Bệnh viện Tan Tock Seng năm 2009.

Kinh nghiệm

Các điều trị liên kết

 • Đo điện tim Holter
 • Siêu âm tim
 • ECG gắng sức
 • Tạo hình mạch vành bằng bóng nong bao gồm cả đặt stent động mạch vành
 • Cardiac catheterisation

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Ireland, Galway

 • Member of the Royal College of Physicians, UK

 • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)

 • Fellow of the American College of Cardiology

 • Fellow of the College of Chest Physicians

 • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

 • Fellow of the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions

 • Fellow of the Royal College of Physicians of London

 • Fellow of the Europ

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Heart Matters Medical Centre Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #07-30
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6339 1991
6339 1771
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả