Dr Doshi Mukund - Intensive Care Medicine

Dr Doshi Mukund

Bác Sĩ Nội Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Intensive Care Medicine

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1974
    MBBS (University of Singapore)

  • 1979
    Master of Medicine (Internal Medicine) (Singapore)

  • 1992
    FAMS (Internal Medicine) (Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Haig Specialist Medical Clinic

319 Joo Chiat Place #03-01
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6440 0180
6348 8801