Dr Foong Lian Cheun - Sản phụ khoa

Dr Foong Lian Cheun

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

BSc (London)

  • MBBS (London)

  • FRCOG, MD (London)

  • FAMS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

O&G Partners Clinic For Women

6A Napier Road #03-32
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6479 7267
6479 6536