Dr Gan Wei Tat Aaron - Phẫu thuật bàn tay

Dr Gan Wei Tat Aaron

Bác Sĩ Phẫu Thuật Bàn Tay

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật bàn tay

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Centre For Hand & Reconstructive MicroSurgery

3 Mount Elizabeth #06-05
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6733 8273
6836 6927
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả