Dr Gan Wei Tat Aaron - Phẫu thuật bàn tay

Dr Gan Wei Tat Aaron

Bác sĩ phẫu thuật bàn tay

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật bàn tay

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, NTUC Income, AIA, HSBC Life, Great Eastern, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Centre For Hand & Reconstructive MicroSurgery

3 Mount Elizabeth #06-05
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6733 8273
6836 6927
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả