Dr Goh Hood Keng Christopher - Khoa tai mũi họng

Dr Goh Hood Keng Christopher

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, AIA, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons, Glasgow, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Novena ENT-Head & Neck Surgery Specialist Centre

38 Irrawaddy Road #04-21/22/34
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6933 0451
6933 0547
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả