Dr Goh Oon Leng Patrick - Sports Medicine

Dr Goh Oon Leng Patrick

Orthopaedic Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Sports Medicine

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Orthopaedic International

6A Napier Road #02-42
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6476 7266
6476 2066