Dr Goh Siak Shyong Shawn - Oral & Maxillofacial Surgery

Dr Goh Siak Shyong Shawn

Oral and Maxillofacial Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Oral & Maxillofacial Surgery

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Oral Maxillofacial Practice

38 Irrawaddy Road #11-55/56
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6737 1649
6737 1659