Dr Goh Teck Chong - Intensive Care Medicine

Dr Goh Teck Chong

Bác sĩ hô hấp

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Intensive Care Medicine

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Respiratory Medicine)

  • Fellow of the College of Chest Physicians, USA

  • Fellow of the Royal College of Physicians, Edinburgh, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

T C Goh Medical & Respiratory Clinic

6 Napier Road #10-01
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 5897
6479 9316