Dr Goh Yau Hong - Khoa tai mũi họng

Dr Goh Yau Hong

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, NTUC Income, Prudential^, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

YH Goh Ear Nose Throat, Head & Neck

3 Mount Elizabeth #03-02
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6735 9688
6735 0668