Dr Goh Yau Hong - Otorhinolaryngology / ENT

Dr Goh Yau Hong

Otorhinolaryngologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Otorhinolaryngology / ENT

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

YH Goh Ear Nose Throat, Head & Neck

3 Mount Elizabeth #03-02
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6735 9688
6735 0668