Dr Gong Ing San - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Gong Ing San

Bác sĩ ngoại tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, HSBC Life, Singlife, Great Eastern, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gong Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #05-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 5933
6472 4030