Dr Gong Wei Kin - Nội khoa nhi

Dr Gong Wei Kin

Bác Sĩ Nhi Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Kinder Clinic Pte Ltd

6 Napier Road #09-01
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6472 6018
6475 5460