Dr Gwee Kok Ann - Tiêu hóa

Dr Gwee Kok Ann

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, Prudential^, AIA, Great Eastern, Singlife, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Internal Medicine), UK

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • PhD, University of Sheffield, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Gastroenterology)

  • Fellow of the Royal College of Physicians of London, UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Glasgow, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Gastroenterology Group Pte Ltd

6A Napier Road #05-37
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6476 7555
6476 2555

The Gastroenterology Group

319 Joo Chiat Place #04-01
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6297 0688

The Gastroenterology Group Pte Ltd

38 Irrawaddy Road #07-27
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6970 5487
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả