Dr Hee Owen Kim - Ophthalmology

Dr Hee Owen Kim

Ophthalmologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ophthalmology

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

HESED Eye Specialists

6A Napier Road #01-32
Gleneagles Hospital Block
SG 258500
6513 6615