Dr Hee Owen Kim - Nhãn khoa

Dr Hee Owen Kim

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, NTUC Income, Prudential^, Great Eastern, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

HESED Eye Specialists

6A Napier Road #01-32
Gleneagles Hospital Block
SG 258500
6513 6615