Dr Heng Lee Kwang - Nhãn khoa

Dr Heng Lee Kwang

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • FRCSEd (Ophth)

  • FCOphth (UK)

  • FAMS (Singapore)

  • FAAO

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Heng Eye Clinic & Surgery

6 Napier Road #05-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 7500