Dr Heng Lee Suan - Nhãn khoa

Dr Heng Lee Suan

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M Med (Ophth)

  • FRCSEd (Ophth)

  • FCOphth (UK)

  • FAMS (Singapore)

  • American Academy of Ophthalmology

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Heng Eye Clinic & Surgery

6 Napier Road #05-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6479 7500
6479 3972