Dr Heng Li Wei - Nhãn khoa

Dr Heng Li Wei

Bác Sĩ Nhãn Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Eye Surgeons @ Novena

38 Irrawaddy Road #09-28
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6694 0400
6715 9555

Eye Surgeons @ Napier

6 Napier Road #06-19
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6474 6711
6474 6311