Dr Ho King Hee - Khoa Nội Thần kinh

Dr Ho King Hee

Bác Sĩ Nội Thần Kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa Nội Thần kinh

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Neurology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

K H Ho Neurology And Medical Clinic

6 Napier Road #09-04
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6479 9993
6471 0319