Dr Ho Pui San - Nội khoa nhi

Dr Ho Pui San

Bác Sĩ Nhi Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Chan Clinic For Children

6 Napier Road #09-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 2868
6472 6104