Dr Ho Siew Hong - Tiết niệu

Dr Ho Siew Hong

Bác sĩ tiết niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, HSBC Life, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Glasgow, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine Singapore

  • Fellow of the International College of Surgeons

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

S H Ho Urology and Laparoscopy Centre (Gleneagles)

6 Napier Road #09-18
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 2512
6475 2510

Asian Healthcare Specialists (Novena)

38 Irrawaddy Road #08-41
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6334 1486
6334 1485

S H Ho Urology and Laparoscopy Centre

38 Irrawaddy Road #07-44
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6570 2709
6570 2713
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả