Dr Hoe Nan Yuh Michael - General Surgery

Dr Hoe Nan Yuh Michael

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1978
  Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS - NUS-Singapore
 • 1985
  FRCSEd (Gen Surg) - Royal College of Surgeons of Edinburgh (RCSE), U.K
 • 1994
  FAMS (Gen Surg) - Academy of Medicine, Singapore
  Fellow of the International College of Surgeons - FICS (USA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Michael Hoe Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #10-04
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6479 0700
6479 0701