Dr Hong Alvin - Khoa ngoại thần kinh

Dr Hong Alvin

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại thần kinh

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1994
    MB Bchir (Cambridge)
    FRCSEd (General Surgery) (Edinburgh)
    FRCS (Neurosurgery)(Edinburgh)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Alvin Hong Neurosurgery

3 Mount Elizabeth #14-14
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6733 8803
6836 0949