Dr Hong Cho Tek Eric - Tim

Dr Hong Cho Tek Eric

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MB.BCH.(Ireland)

  • BAO.LRCP LRSI

  • MRCP (UK)

  • FAMS (Cardiology)

  • FACC

  • FESC

  • FRCP (UK)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

EH Heart Specialist Private Limited

3 Mount Elizabeth #03-09
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6736 1068
6736 1266
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả