Dr Hsu Li Fern - Cardiology

Dr Hsu Li Fern

Bác sĩ chuyên khoa tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Cardiology

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the European Society of Cardiology

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Novena Heart Centre

38 Irrawaddy Road #07-58
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6397 2004
6397 2051

Novena Heart Centre

6 Napier Road #10-09
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6250 6715
6250 8732
RELATED ARTICLES
View all