Dr Hsu Li Fern - Tim

Dr Hsu Li Fern

Bác Sĩ Nội Tim Mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

NTUC Income, AIA, HSBC Life, Great Eastern, Singlife, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery

  • Member of the Royal College of Physicians, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)

  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the European Society of Cardiology

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Novena Heart Centre

38 Irrawaddy Road #07-58
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6397 2004
6397 2051

Novena Heart Centre

6 Napier Road #10-09
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6250 6715
6250 8732
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả