Dr Huang Shoou Chyuan - Khoa tai mũi họng

Dr Huang Shoou Chyuan

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hokkien, Indonesian, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, HSBC Life, NTUC Income, Great Eastern

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 1984
  MBBS(Singapore)
 • 1990
  FRCS(Edinburgh)
  FRCS (Glasgow)
 • 1995
  FAMS (ORL)
  MBA(University of South Australia)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Huang ENT Surgery Pte Ltd

6 Napier Road #04-17
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6475 7995
6475 9861