Dr Hwang Siew Yoong Jason - Khoa tai mũi họng

Dr Hwang Siew Yoong Jason

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS (Singapore) 1996

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh - MRCS (Edinburgh)

  • Master of Medicine - MMed (Singapore)

  • Fellowship of the Royal College of Surgeons - FRCS (Glasgow)

  • Postgraduate Fellowship, Rhinology (McGill University, Canada)

  • Member, European Rhinologic Society

  • Fellow, American Rhinologic Society

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Care Sinus Snoring Ent Centre

6 Napier Road #03-12
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 2220
6473 6436