Dr I Malathi - Nội khoa nhi

Dr I Malathi

Bác Sĩ Nhi Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Great Eastern

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1983
    MBBS (NUS, Singapore)

  • 1987
    M Med (Paed) (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Happy Baby & Child Clinic Pte Ltd

319 Joo Chiat Place #03-06
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6345 1819
6345 6106