Dr Imran Nawaz - General Surgery

Dr Imran Nawaz

General Surgeon

Medical Reviewer

Chuyên khoa

General Surgery

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (General Surgery), UK

  • Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow (General Surgery), UK

  • Fellow of The Academy of Medicine, Singapore (General Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

In Surgery Pte Ltd

319 Joo Chiat Place #03-03
Parkway East Medical Centre
Singapore 427989
6348 8162
6348 8163