Dr Ja Intarasoot - Paediatric Dentistry

Dr Ja Intarasoot

Paediatric Dentist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Paediatric Dentistry

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nữ

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • BDS

  • MSc

  • FAMS (Children Dentistry)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Mount Elizabeth Dental Surgery

3 Mount Elizabeth #07-03
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6732 2112
6235 3070