Dr Kannan Kaliyaperumal - Phẫu thuật chỉnh hình

Dr Kannan Kaliyaperumal

Bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Phẫu thuật chỉnh hình

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin, Tamil

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Singlife, HSBC Life, Great Eastern, Prudential^, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK

  • Master of Medicine (Orthopaedics), National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (Orthopaedics), UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Specialist Orthopaedic Centre

38 Irrawaddy Road #09-33
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6272 0933
6276 0933

Specialist Orthopaedic Centre

319 Joo Chiat Place #04-04
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6243 9233
6246 7088
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả