Dr Kee Sue Gee - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Kee Sue Gee

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Kee Surgery

6 Napier Road #10-11
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6473 4047
6473 4312