Dr Khng Yen Wei Christopher - Nhãn khoa

Dr Khng Yen Wei Christopher

Bác sĩ nhãn khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Singapore)

  • M.Med (Ophth)

  • FRCS (Edinburgh)

  • FAMS (Ophth)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Eyewise Vision Clinic Pte Ltd

6 Napier Road #06-04
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6476 1211
6476 1311