Dr Kho Sunn Sunn Patricia - Ung bướu – Khoa nội

Dr Kho Sunn Sunn Patricia

Bác Sĩ Nội Ung Bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Newcastle upon Tyne, UK

  • Fellow of the Royal Australasian College of Physicians, Australia

  • Master of Philosophy (Medicine), Sydney, Australia

  • Fellow of the Academy of Medicine (Medical Oncology), Singapore

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Icon Cancer Centre Novena

38 Irrawaddy Road #08-36/37/38
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6266 2273
6694 0739

Icon Cancer Centre Orchard

3 Mount Elizabeth #13-09/10
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6235 9383
6235 8112

Icon Cancer Centre Gleneagles

6 Napier Road #05-11/12/18/19
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 3373
6471 1062