Dr Khoo Kei Siong - Ung bướu – Khoa nội

Dr Khoo Kei Siong

Bác sĩ nội ung bướu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Ung bướu – Khoa nội

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, HSBC Life, Great Eastern, NTUC Income, AIA

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Singapore

  • Master of Medicine (Internal Medicine), National University of Singapore

  • Member of the Royal College of Physicians of London, UK

  • Fellow of the Royal College Of Physicians of Edinburgh, UK

  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Medical Oncology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Parkway Cancer Centre

6A Napier Road #01-35
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6472 2662
6475 9221

Parkway Cancer Centre

3 Mount Elizabeth #13-16/17
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6733 8118
6733 8389

Parkway Cancer Centre

38 Irrawaddy Road #05-43/50 to 55
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6684 5522
6694 0706
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả