Dr Dennis Koh - Khoa ngoại tổng hợp

Dr Dennis Koh

Bác sĩ Ngoại Tổng quát

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa ngoại tổng hợp

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

AIA, Great Eastern, HSBC Life, NTUC Income, Singlife

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Nottingham, United Kingdom

  • Bachelor of Medical Science, United Kingdom

  • Master of Medicine (Surgery), National University of Singapore

  • Fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, United Kingdom

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Surgery)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Colorectal Practice

3 Mount Elizabeth #12-14
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
6262 1226

Colorectal Practice

38 Irrawaddy Road #10-28/29
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
6266 1226

Colorectal Practice

6 Napier Road #02-12
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
65399626
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả