Dr Koh Hong Yi - Da liễu

Dr Koh Hong Yi

Bác sĩ da liễu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Da liễu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Prudential^, AIA, HSBC Life, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2002
  MBBS (NUS, Singapore)

 • 2008
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)
  M Med (Int Med) (NUS, Singapore)

 • 2014
  FAMS (Academy of Medicine, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

TSN Dermatology Skin Specialist Clinic

6 Napier Road #07-08
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6476 6821