Dr Koh Jianyi Calvin - Tiêu hóa

Dr Koh Jianyi Calvin

Bác Sĩ Nội Tiêu Hóa (Bác Sĩ Dạ Dày)

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

English, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Great Eastern, Singlife

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

 • 2015
  FAMS (Gastroenterology) (Academy of Medicine, Singapore)
 • 2012
  M Med (Int Med) (NUS, Singapore)
 • 2011
  MRCP (UK) (RCP, United Kingdom)
 • 2006
  MBBS (NUS, Singapore)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

The Gastroenterology Group Pte Ltd

6A Napier Road #05-37
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6476 7555
6476 2555

The Gastroenterology Group

319 Joo Chiat Place #04-01
Parkway East Medical Centre
SG 427989
6297 0688