Dr Koh Kia Hui Leonard - Nội tiết

Dr Koh Kia Hui Leonard

Bác sĩ nội tiết

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội tiết

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • 1985
    MBBS - NUS-Singapore

  • 1991
    M Med (Int Med) - NUS-Singapore
    Fellow of the Royal College of Physicians - FRCP (Edin)
    Fellow of the Academy of Medicine - FAMS

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Leonard Koh Diabetes,Thyroid & Hormone Practice

6 Napier Road #04-12
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6472 1721
6472 1050