Dr Koh Seow Choon Daniel - Obstetrics & Gynaecology

Dr Koh Seow Choon Daniel

Obstetrician & Gynaecologist

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Obstetrics & Gynaecology

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

HSBC Life

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Giải thưởng và vinh danh

 • 2019
  Singapore Health Quality Service (Superstar Finalist)

 • 2018
  Singapore Health Quality Service Award (Star)

 • 2017
  Singapore Health Quality Service Award (Gold)
  KK Women’s and Children’s Hospital Service from the Heart Award

 • 2016
  Singapore Health Quality Service Award (Silver)

 • 2011
  Singapore Health Quality Service Award (Silver)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

O&G Partner Fertility Centre

6A Napier Road #03-32C
Gleneagles Annexe Block
Singapore 258500
6970 4868
6475 3779