Dr Koo Chee Choong - Tim

Dr Koo Chee Choong

Bác Sĩ Nội Tim Mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Hakka, Hokkien, Indonesian, Malay, Mandarin

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Koo Cardiac Clinic Pte Ltd

6 Napier Road #02-15
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6476 1488
6476 0848