Dr Kuo Li Chuen Tricia - Tiết niệu

Dr Kuo Li Chuen Tricia

Bác sĩ tiết niệu

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiết niệu

Ngôn ngữ

English, Hokkien, Mandarin, Teochew

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

Prudential^, Singlife, HSBC Life, Great Eastern, AIA, NTUC Income

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Urohealth Medical Clinic

38 Irrawaddy Road #05-26
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
SG 329563
6873 3800
6873 3100

Urohealth Medical Clinic

3 Mount Elizabeth #06-02
Mount Elizabeth Medical Centre
SG 228510
6462 2400
6469 6300

Urohealth Medical Clinic Gleneagles

6 Napier Road #08-03
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6018 6980
6250 6175