Dr Lai Wai Kwan Vincent - Tiêu hóa

Dr Lai Wai Kwan Vincent

Bác sĩ nội tiêu hóa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tiêu hóa

Ngôn ngữ

Cantonese, English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, Great Eastern, Prudential^, AIA, HSBC Life

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Sheffield, UK

  • Member of the Royal College of Physicians of the United Kingdom

  • Doctorate of Philosophy, University of Birmingham, UK

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Gastro Liver & Surgical Centre

6 Napier Road #06-17
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6235 7923
6722 0693
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả