Dr Lam Lee Hua Catherine Nee Beng - Nội khoa nhi

Dr Lam Lee Hua Catherine Nee Beng

Bác Sĩ Nhi Khoa

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Nội khoa nhi

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Lam Baby & Child Clinic

6 Napier Road #06-03
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6734 6864
6734 6737