Dr Lam Lee Hua Catherine Nee Beng - Paediatric Medicine

Dr Lam Lee Hua Catherine Nee Beng

Paediatrician

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Paediatric Medicine

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nữ

Bảng bảo hiểm

AIA

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Lam Baby & Child Clinic

6 Napier Road #06-03
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
6734 6864
6734 6737