Dr Lau Kean Wah - Tim

Dr Lau Kean Wah

Bác sĩ nội tim mạch

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Tim

Ngôn ngữ

English

Giới tính

Nam

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • MBBS (Monash)

  • M Med (Int Med)

  • FRCP (Edin)

  • FACC (USA)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

LD Heart Clinic Pte Ltd

6A Napier Road #03-37A
Gleneagles Annexe Block
SG 258500
6475 5442
6474 4540