Dr Lau Pang Cheng David - Khoa tai mũi họng

Dr Lau Pang Cheng David

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Medical Reviewer

Chuyên khoa

Khoa tai mũi họng

Ngôn ngữ

English, Indonesian, Mandarin

Giới tính

Nam

Bảng bảo hiểm

Singlife, NTUC Income, HSBC Life, Prudential^

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì danh sách các bảng bảo hiểm này được cập nhật, nhưng bạn nên kiểm tra trực tiếp với phòng khám và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm của mình.

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi

Kinh nghiệm

Thành viên các hiệp hội và chứng nhậ

  • Bachelor of Medical Science (Hons), University of Nottingham, UK

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Nottingham, UK

  • Master of Science (Surgery), University of British Columbia, Canada

  • Fellowship of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (ENT), UK

  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Otorhinolaryngology)

liên hệ cho bệnh nhân quốc tế

Parkway Support Centre

Phòng khám

Advanced ENT Centre

6 Napier Road #07-16
Gleneagles Medical Centre
SG 258499
6471 1031
6471 1032
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Xem tất cả